Thursday, April 5, 2012

မင္းသိလာမယ္...တုိက္ဆုိင္မွဳေလး ရွိလားေတာ့ မသိဘူး...က်ေနာ္အရမ္းၾကိဳက္သြားတဲ့ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ပါ...။ ခံစားၾကည့္ပါဦးေနာ့္...။
သီခ်င္းကို ခံစားရင္းနဲ႕ ဘ၀အေမာေတြ၊ အခ်စ္ေသာကေတြ ေျပေပ်ာက္ႏုိင္ပါေစ...။

Wednesday, October 19, 2011

အေမရိကန္ သမၼတ ၏ “ပညာေရး” သက္ျပင္းခ်သံ...

“အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာ ေရးဟာ ျမန္မာ့ ပညာေရးႏွင့္ ဘယ္ လိုမ်ား ပတ္သက္ ေနပါ သလဲ” ဟု အေမးျပဳလာအံ့ ပတ္သက္ ေနသည္ ဟုသာ ေျပာပါရ ေစေတာ့။ ကမၻာ့ ထိပ္သီးႏိုင္ငံႀကီး တစ္ခု၏ ပညာ ေရးအဆင့္နိမ့္ က်ရသည့္ အေၾကာင္း ရင္း၊ ႀကံဳဆံုရ ေသာ ဒုကၡ၊ ပညာ ေရးအဆင့္(၁)သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိရန္ ႀကိဳးစား ေနသည့္ ကုစားခ်က္ မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ သင္ခန္းစာ ေကာင္းဟု ယူဆမိပါ သည္။


ထိပ္သီးႏိုင္ငံမွ ပညာတတ္ မ်ားပင္ ကမၻာတြင္ ေနာက္က်က်န္ ရစ္ခဲ့လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား မည္မွ် ႀကိဳးစား ၾကရမည္ကို သိေစ ခ်င္ပါသည္။ ဘုရားေလာင္း “ဇနကၠ” ထံုးကို ႏွလံုးမူ၍ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစား ကာ “ကမၻာ့ပညာေရးသမုဒၵရာ” ႀကီး ကို လက္ပစ္ကူး ႏိုင္ၾကပါေစဟု...

ပညာေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္အနာဂတ္

အေမရိကန္ သမၼတႀကီး “ဘား ရက္ အိုဘားမား” က ေကာလိပ္ မွဘြဲ႕ ရလာသူ နည္းပါး လာျခင္း သည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ အေရးျဖစ္၍ မေတြးဝန္႔စရာျဖစ္ရ ေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။ ယေန႔ ပညာေရး နိမ့္က်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား သည္ နက္ျဖန္၏ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို အ႐ံႈးေပးရ မွာမလြဲေၾကာင္း ေထာက္ ျပသြားပါသည္။ သမၼတႀကီး၏ တကၠဆက္ တကၠသိုလ္၌ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိ ေပးပံုမွာလည္း မွတ္သား စရာပင္။

တိုင္းျပည္ရွိ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားသံုးပံုတစ္ပံုႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသား (၅၀%) ခန္႔သည္ ေကာလိပ္မွ ဒီဂရီရေအာင္ ေက်ာင္း တက္လိုသည့္ ဆႏၵမရွိျခင္းမွာ တိုင္း ျပည္နစ္နာေၾကာင္း ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္မီေသာ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ (၈) သန္းခန္႔ ေမြးထုတ္ႏိုင္မွသာ နံပါတ္ (၁) အဆင့္ ျပန္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၏ ပညာေရးအဆင့္သည္ အမွတ္ (၁)ေနရာမွ အမွတ္ (၁၂)သို႔ ဆင္း သြားပံုကို သမၼတႀကီးက ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ တိုင္းျပည္တြင္ ပညာတတ္မ်ားေပါမွ စီးပြားေရး အတြက္ စိတ္ခ်ရမည္ျဖစ္၍ အေမ ရိကန္ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသိုလ္ တက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ႏွင့္ ဘြဲ႕ရရွိေရးအတြက္ က်ားကုတ္က်ား ခဲ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း သမၼတႀကီးက ေက်ာင္းသားမ်ား အား တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ညံ့လွ်င္ခံရမည့္ေခတ္

အေမရိကန္လူငယ္မ်ားသည္ သခ်ၤာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဘာသာ ရပ္မ်ားကို ပိုမိုဂ႐ုစိုက္သင္ၾကားၾက ရန္လည္း မိန္႔ၾကားပါသည္။ အနာ ဂတ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ ေနရာ ေကာင္းမ်ားကို ယင္းဘာသာရပ္ မ်ားတြင္ အၿပိဳင္ႀကဲေနေသာ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အိႏိၵယ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေနရာဝင္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးလိုက္ပါသည္။ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံတြင္ သာမန္လုပ္ငန္းတစ္ ေနရာအတြက္ အလုပ္ရွာေဖြသူ(၄) ဦးထက္ မနည္းရွိ၏။ သိပၸံႏွင့္ နည္း ပညာနယ္ပယ္ စီးပြားေရးလုပ္ကြက္ မ်ား၌ အဆင့္ျမင့္ ကြ်မ္းက်င္ ဝန္ ထမ္းမ်ားရရွိေရးအတြက္ အခက္ ႀကံဳေနရ၏။ ယင္းကိစၥကို ျပည္သူ လူထုသို႔ စကားေျပာခြင့္ႀကံဳတိုင္း သမၼတႀကီးက ေထာက္ျပခဲ့ပါ သည္။

ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ (၂၀ဝ)

“တိုင္း(မ)” သတင္းစာႀကီး ၏အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက ကမၻာေပၚရွိ တကၠသိုလ္မ်ားအဆင့္ ကို ၂၀ဝ၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အနီး ကပ္ ေလ့လာသတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ (၅၈)ခုသည္ ကမၻာ့ ထိပ္သီးတကၠသိုလ္ (၂၀ဝ)စာရင္း တြင္ပါဝင္၏။ (၂၀ဝ၉)ခုႏွစ္ေရာက္ ေသာအခါ (၅၄) ခုသာအဆင့္မီပါ ေတာ့သည္။ (၂၀ဝ၈)မွ (၂၀ဝ၉) ခုႏွစ္ အတြင္းထိပ္သီးတကၠသိုလ္ (၂၀ဝ) စာရင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္ (၁၁)ခု၊ ေဟာင္ေကာင္ မွ (၅)ခု၊ ေတာင္ကိုရီးယားမွ (၄)ခု တို႔ ပါဝင္လာပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ မႀကီးကား ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈတြင္ အဆင့္(၆)၌ ရွိ၏။ သုေတသနမ်ိဳးစံုကို ပညာရွင္မ်ား က လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး တကၠသိုလ္ /ေကာလိပ္မ်ားကိုလည္း ရန္ပံုေငြ အလံုအေလာက္ ေပးထား၏။ ဆန္႔ က်င္ဘက္အျဖစ္ အေမရိကန္တို႔က စီးပြားေရးမေျပလည္၍ တကၠသိုလ္ /ေကာလိပ္ရန္ပံုေငြမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာရွႏိုင္ငံ မ်ား တိုးတက္လာေၾကာင္း တင္ျပ ထားပါသည္။

ပညာေရးႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ

ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ “စန္ဒ႐ိုဂါလီယာ” ဆိုေသာ သုေတသီက အေမရိကန္သန္းေခါင္ စာရင္းဗ်ဴ႐ိုမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ကိုးကား၍ ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ ျပခဲ့ပါသည္။ သူကပညာေရးအေျခ အေနနိမ့္ပါးမႈသည္ လူသားမ်ားကို သတ္ေနသည့္ကိုယ္ေပ်ာက္လူသတ္ သမားအမည္ရသည့္ ႏွလံုးေရာဂါ ႏွင့္ပင္တူေၾကာင္း ႏိႈင္းခိုင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ႏွစ္ (၂၀ဝ၀)က အေမ ရိကန္တြင္ လူ(၂၄၅၀ဝ၀)သည္ ပညာေရးဗဟုသုတနည္းပါး၍ ေသ ဆံုးခဲ့ရ၏။ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ (၁၇၆၀ဝ၀)ေယာက္ လူမႈ ေရး ေထာက္ပံ့မႈ မလံုေလာက္၍ (၁၆၂၀ဝ၀)ေယာက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေၾကာင့္(၁၃၃၀ဝ၀)ေယာက္ ဝင္ေငြ နည္းပါး၍ (၁၁၉၀ဝ၀) ေယာက္ ႏွင့္ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္မွ (၃၉၀ဝ၀) ေယာက္ ကြယ္လြန္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။ အဓိကမွာ အေမရိကန္တြင္လူေပါင္း(၂၄၅၀ဝ၀) ေသဆံုးရျခင္းမွာ ပညာေရးနိမ့္က်မႈ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတမရွိမႈေၾကာင့္ပင္။ ယင္း တို႔အနက္ လူေပါင္း(၁၉၂၈၉၈) ဦးမွာ ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုး ခဲ့၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး စနစ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစား ၾကရပါမည္။ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမည့္အျပင္ ရန္ပံုေငြ လည္း အျပည့္အဝရရွိရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း “အိုဘားမား” က “ေလာ့ (စ)အိန္းဂ်လိ့စ္” ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ စည္းေဝးပြဲ၌ ေျပာၾကား သြားပါ သည္။ ပညာေရး ထိပ္တန္းေရာက္ ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက(ေက်ာင္း သားမ်ားစာေပတြင္ ေမြ႕ေလွ်ာ္ရန္) ေငြေၾကး အမ်ားအျပား သံုးစြဲခဲ့ပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ ကယ္လီဖိုး နီးယားျပည္နယ္ရွိ ေက်ာင္းမ်ား သည္ ရန္ပံုေငြလိုအပ္ေန၍ သက္ ဆိုင္ရာမွ အျမန္ဆံုး ျဖည့္ဆည္း ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အသင္အျပေကာင္းေသာဆရာ မ်ားရရွိေရးအတြက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ အရည္အေသြးကို သံုးသပ္၍ အကဲျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ “စံမမီ” ေသာ ဆရာမ်ားျဖစ္ပါက ထိုသူမ်ားကိုဆရာအျဖစ္မွ ေက်ာ ခိုင္းေစၿပီး သူတို႔ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွာေဖြ၍ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီး က ျမြက္ၾကားပါသည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရးႏွင့္ သက္ ဆိုင္ေသာဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို တင္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေရးစရိတ္ ရရွိရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ (PEACE CORPS) မ်ားတြင္ လုပ္အားေပး ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္းႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ရွိ ကေလးမ်ားကိုစာေပသင္ၾကား ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ ပါသည္။ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတြင္စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈကို နာလန္ထူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ ေန႔တျခား ေကာလိပ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ ရရွိသည့္ ေက်ာင္းသား မ်ားနည္းလာ ေၾကာင္း၊ ယေန႔ပညာေရးနိမ့္က်မႈ ေၾကာင့္ နက္ျဖန္ခါအၿပိဳင္ႀကဲရမည့္ ပြဲတြင္ အ႐ံႈးကိုသာရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတႀကီးကဆိုပါသည္။ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက လူမ်ိဳး၊ ဘာသာကို မေရြး ဘဲ တတ္သိ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို သာ ရွာေဖြငွားရမ္းေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးအဆင့္မီေအာင္ ယေန႔မွစ၍ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ကို အသံုးခ်ၿပီး ႀကိဳးစားရန္လို ေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။

(၂၀၁၂) ခုႏွစ္အတြက္ သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ အျဖစ္ “ပညာရည္ျမင့္မားေရး” ေဆာင္ ပုဒ္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတႀကီး၏ ေဒၚလာ(၄၄၇) ဘီလ်ံတန္၊ လုပ္ငန္း ဖန္တီးမႈအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းမ်ား ကို အသစ္ေဆာက္ျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း ႏွင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ဆရာမ်ားအားငွားရမ္းၿပီး “ကေလး အားလံုးစာ ဖတ္စို႔” (NO CHILD LEFT BEHIND) ဟူေသာ ေပၚ လစီကို သမၼတႀကီးက ဆက္လက္ ၍အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

Ref: POOR EDUCATION DEADLY AS A HEART ATTACK AND OTHER UPDATE INTERNET NEWS.

source from=http://www.yoyarlay.com/international-news/international-news/america/15012-2011-10-18-10-44-01

Saturday, August 13, 2011

Karen song Htoo Eh moonယု္ဆု္ဟွင္က်ံင္းတ၀္

ဒါကေတာ့ ကရင္သီခ်င္းေလးပါ...ခံစားေပးပါဦး...သီခ်င္းျဖင့္ ဘ၀အေမာေတြ ေျပေပ်ာက္ပါေစ...

Thursday, August 11, 2011

win 7 မွာ taskbar ေပ်ာက္သြားရင္ ဘယ္လုိျပန္ေဖာ္မလဲ..

win 7 မွာ taskbar ေပ်ာက္သြားရင္ ဘယ္လုိျပန္ေဖာ္မလဲ.၊ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ဒီလုိမ်ိဳးျဖစ္ဖူးပါသလား၊ က်ေနာ္လည္း ဒါက ပထမဆံုးၾကံဳဖူးတာပဲ။ဒါေၾကာင့္ လာလည္တဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အဲ့လုိမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ျပန္ေဖာ္လုိ႔ ရေအာင္ ပို႔စ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္၊ ျပန္ေဖာ္တဲ့နည္းေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီးပါပဲ၊ ေနာက္ပို႕စ္အဆံုးမွာ သူငယ္ခ်င္းတို႔ေလ့လာလုိ႔ ရေအာင္ လင့္ေတြေပးထားပါ့မယ္၊ က်ေနာ္ေျပာျပမယ့္နည္းကေတာ့ အလြယ္ဆံုးနည္းပါ။ တကယ္လုိ႔ အဆင္မေျပရင္ ေအာက္ကေပးထားတဲ့ လင့္မွာ သြားေလ့လာျပီးေတာ့ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္၊
စရေအာင္္ပါ။..ေအာက္က ပံုလုိမ်ိဳးၾကည့္ပါ..ထူးထူးဆန္းဆန္း taskbar ေပ်ာက္သြားတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္.။ taskbar က auto hide ျဖစ္သြားတာမဟုတ္ဘဲ လံုးလံုးေပ်ာက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။


နည္းလမ္း(၁)update your drivers
ဆက္ဖတ္ရန္...

ဒီနည္းလမ္းကေတာ့ မိမိကြန္ပ်ဳတာမွာ update မျဖစ္တဲ့ driver ေတြကို update ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးပါ။
အဓိကေတာ့ ဗီဒီယုိ driver ပါ၊တစ္ခါတစ္ေလ မိမိကြန္ပ်ဳတာနဲ႕ compatible မျဖစ္တဲ့
driver ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ျပီးရင္ ကြန္ပ်ဳတာကို restart လုပ္ပါ။ ဒီနည္းနဲ႕ အဆင္မေျပရင္...ေအာက္ကနည္းနဲ႕သြားပါ။
နည္းလမ္း(၂)update your Bios version
မိမိကြန္က်ဴတာမွာ Bios က pdate မျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိျဖစ္သြားတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ကြန္ပ်ဳတာ Bios ဆုိတာက Windows interfaces, hardware,power ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါတယ္၊ဒါေၾကာင့္ သူ႕ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
နည္းလမ္း(၃)Restart Explorer.exe
တကယ္လုိ႔ အေပၚကနည္းအတုိင္း အဆင္မေျပရင္ ...(၃)နည္းကို စမ္းၾကည့္ပါဦး..က်ေနာ္က ဒီနည္းနဲ႕ အဆင္ေျပသြားပါတယ္။
Ctrl + Alt + Del ကို ႏွိပ္ပါ၊ window task manager ကို ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္၊ေအာက္က ပံုအတုိင္း..


explore.exe ကို end tab လုပ္လုိက္ပါ။ ေနာက္ file> new ဖြင့္ျပီးေတာ့ အသစ္ျပန္ရုိက္ထည့္ေပးပါ။ ok. ႏွိပ္ပါ။
ေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာကို restart လုပ္ပါ။ အဆင္ေျပသြားလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။
ကြန္ပ်ဴတာက သံုးရင္းနဲ႕ sleep ျဖစ္သြားျပီ ျပန္သံုးတ့ဲအခ်ိန္မ်ိဳးမွာလည္း taskbar ေပ်ာက္သြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္၊
ဒါေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို ပါ့စ္၀ါ့နဲ႕ထားရင္လည္း ဒီဘားေပ်ာက္သြားတာ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။
က်ေနာ္ အထက္ကေျပာခဲ့သလုိပါပဲ။ က်န္တဲ့ နည္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္..ေလ့လာခ်င္ရင္ ေအာက္ကလင့္အတုိင္းသြားပါ...။
အဆင္ေျပပါေစ...
ဒီပို႔စ္ကို ဒီေနရာမွာ အဆင္ေျပသလုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
အျခားလင့္(၁)
အျခားလင့္(၂)
အျခားလင့္(၃)

အျပာေရာင္ျဖစ္သြားတဲ့ မိမိကြန္ပ်ဴတာ folder text ေတြကို မူရင္းအတုိင္း ေျပာင္းနည္း

က်ေနာ္လည္း အင္တာနက္ အဆင္မေျပာတေၾကာင့္ ပို႔စ္ေတြ သိပ္မတင္ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး၊ဒါေၾကာင့္ လာလည္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား နားလည္ေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္၊ဒီတစ္ခါေတာ့ မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ folder text ေတြအားလံုး အျပာေရာင္ျဖစ္သြားတာကို မူရင္းအေရာင္အတုိင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိတာ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္၊ ဗဟုသုတအျဖစ္ပါ၊ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ကိုယ္က သတိမထားမိဘဲ computer setting ေတြ ကလိလြန္လုိ႔ folder အေရာင္ေျပာင္းသြားတာကို သတိမထားမိဘဲ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္၊ အဲဒီ folder ေတြ အျပာေရာင္ျဖစ္သြားတာကို မူရင္းအေရာင္အတုိင္း ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လုပ္တဲ့နည္းပါ၊
ဘာမွေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ လြယ္လြယ္ေလးပါ၊ folder တစ္ခုခ်င္း အေရာင္ေျပာင္းတဲ့နည္းပါ..ေျပာျပပါ့မယ္၊ မသိရင္ေတာ့ အခက္ၾကီးထင္ေနမွာေပါ့၊ သိေတာ့လည္း ဘာမွ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ၊ မသိေသးတဲ့ သူမ်ားအတြက္ပါ.၊ က်ေနာ္လည္း အရင္က ဦးေနွာက္ေျခာက္ဖူးတယ္.၊ ဗုိင္းရပ္ကိုက္သြားတယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့ဖူးတယ္ေလ..။ အမွန္ေတာ့ files/directories to be compressed နဲ႕ file to be uncompressed အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ။

အုိေက...စၾကရေအာင္...folder text အားလံုး မူရင္း အေရာင္ ျပန္ေျပာင္းတာကို ေျပာပါ့မယ္။
ေအာက္က ပံုကို ၾကည့္ပါ..


အျပာေရာင္ျဖစ္သြားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ အပိုင္းကို ဖြင့္ပါ။
(1)window explorer>
(2)folder option>
(3)click on the view tab>
(4)Scroll down the list of Advanced Settings>
(5)Uncheck the "Show encrypted or compressed NTFS files in color" option>
(6)apply> ok.
ဆက္ဖတ္ရန္...ဒါဆုိရင္ မူရင္းအတုိင္း ျပန္ျဖစ္သြားပါျပီ။

ေနာက္ folder တစ္ခုခ်င္းကို ေျပာင္းခ်င္ရင္...ေအာက္က ပံုအတုိင္း လုပ္သြားရံုပါပဲ။


(1)Right-click on the file/directory and select the "Properties" option>
(2)Click on the "Advanced" button>
(3)Uncheck the "Compress contents to save disk space" option>
(4)Click the "OK" button>
(5)Click the "Apply" button, followed by the "OK" button.


ဒါဆုိရင္ folder text တစ္ခုခ်င္းကို အေရာင္ေျပာင္းခ်င္ရင္ ေျပာင္းလုိ႔ရသြားပါျပီ။
အားလံုးအဆင္ေျပ ေပ်ာ္ရြင္ပါေစ..

Tuesday, May 17, 2011

PC suite နဲ႕ application မ်ား phone ထဲ install ထည့္ပံု

အားလံုးမဂၤလာပါ...။ဒါကေတာ့ PC suiteနဲ႔ application မ်ား install လုပ္ပံုမ်ားကို ဗဟုသုတလည္းျဖစ္၊ ထည့္လည္းထည့္တတ္ရေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီး တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ application မ်ားကို copy paste လုပ္လုိ႔ရေပမယ့္
bluetooth နဲ႕ ျပန္ဖြင့္ရတာ အလုပ္ရွဳပ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ pc suite နဲ႕ တစ္ခါတည္း ထည့္လုိက္ရင္ ပံုမွန္ဖြင့္လုိ႔ အဆင္ေျပသြားျပီေလ။ Dictionaryဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ phone antivirus ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ထည့္ခ်င္ရင္ ေအာက္မွာ ပံုစံျပထားတဲ့အတုိင္း လုပ္သြားရံုပါပဲ။ဒါက nokia phone မ်ားအတြက္ လုပ္သြားပံု ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ဖုန္းေတြလည္း သူ႔ဆုိင္ရာ pc suite နဲ႕ လုပ္သြားရံုပါပဲ။
ပထမဆံုး မိမိဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ connect လုပ္လုိက္ပါ။ ျပီးရင္ ေအာက္မွာ ပံုအတုိင္း pc suite ကို ဖြင့္လုိက္ပါ။
ေနာက္ application ဆိုေတာ့ icon ကို ႏွိပ္လုိက္ပါ။

ေအာက္မွာ box တစ္ခု က်လာရင္ မိမိကြန္ပ်ဴတာမွာ ေဒါင္းလုတ္ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကူးယူထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြးယူလုိက္ပါ။ျပီးရင္ အလည္မွာ ျမားေလးနဲ႕ျပထားတာကို ႏွိပ္လုိက္ပါ။ေနာက္ မိမိဖုန္းထဲမွာ ၾကည့္ုလုိက္ပါ။ install လုပ္ဖုိ႔ စာတန္းတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းထဲက ျပထားတဲ့အတုိင္း install လုပ္လုိက္ရံုပါပဲ။ အားလံုးျပည့္စံုသြားျပီဆုိရင္ မိမိထည့္ထားတဲ့ application မ်ားကို ဖြင့္သံုးလုိ႔ ရပါျပီခင္ဗ်ာ။ ဖုန္းထဲကို anti virus ေဆာ့၀ဲထည့္ခ်င္ရင္ ေအာက္မွာ လင့္ေပးထားပါတယ္။ မိမိဖုန္းေမာ္ဒယ္အလုိက္ ေရြးျပီးေတာ့ ေဒါင္းလုတ္ယူပါ။ အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

kaspersky mobine security

Monday, May 2, 2011

7 PDF maker 1.0.9 (PDF Converter)

အားလံုးမဂၤလာပါ....က်ေနာ္လည္း ပို႔စ္မတင္ျဖစ္တာၾကာျပီ။ အားလံုးကိုေတာင္းပန္ပါတယ္။ အားလံုးကိုလည္း ခင္ပါတယ္။
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပို႔စ္ေတြ မတင္ျဖစ္တာပါ။ေနာက္ဆုိရင္ ပံုမွန္တင္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ့မယ္။
ဒီေန႔ ကရင္စာကို PDF file ေျပာင္းလုိ႔ အဆင္မေျပတာနဲ႕ အင္တာနက္ လုိက္ကလစ္ရင္းနဲ႕အဆင္ေျပတဲ့ ေဆာ့၀ဲရ္ တစ္ခုေတြ႔ရပါတယ္။ ဇြဲကပင္ေဖါင့္က အျခားေသာ PDF file creater ေတာ္ေတာ္မ်ားကို စမ္းသပ္ၾကည့္ေပမယ့္ အဆင္မေျပပါဘူး။

ေတာ္ေတာ္ဦးေနာက္ေျခာက္သြားတယ္။ အရင္ကလည္း ကရင္စာကို pdf file ေျပာင္းလုိ႔ရေအာင္ ၾကိဳးစားဖူးပါတယ္။ဒါေပမယ့္ အဆင္မေျပပါဘူး။က်ေနာ္ကပဲ နားမလည္တာလဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အျခားေသာ kp font အားလံုးက်ေနာ့္ ေျပာင္းလုိ႔ရေပမယ့္ ဇြဲကပင္ေဖါင့္က မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ေျပာင္းလုိက္ရင္ error ခ်ည္းပဲ ျပေနပါတယ္။ က်ေနာ္သံုးတာ freeware ျဖစ္ေနလုိ႔ power full မရႏုိင္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အဆင္ေျပတဲ့ ေဆာ့၀ဲတစ္ခုကို ေတြ႔လုိက္ရလုိ႔ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား တကယ္လုိ႔ လုိအပ္ရင္ အဆင္ေျပရေအာင္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။file size ကေတာ့ နည္းနည္းမ်ားတယ္။ တကယ္လုိ႔ ေဒါင္းရတာ အဆင္မေျပရင္ ျပန္လည္ေျပာၾကားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေဆာ့၀ဲရ္ေလးလည္း freeware ပါပဲ။ က်ေနာ္ကေတာ့ ကရင္စာကို( ဇြဲကပင္ေဖါင့္နဲ႕ ရုိက္ထားတဲ့ ကရင္စာ)ေျပာင္းလုိ႔ အဆင္ေျပသြားပါျပီး။
အားလံုးအဆင္ေျပမယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေဒါင္းလုတ္ယူပါ...။
File size 51.4 MB

Download Here